Interní klavírní vystoupení v ZUŠ Poděbrady

 Naše škola pořádá koncerty velmi často. Nesmím na nich samozřejmě chybět :-)